Termeni și Condiții
privind utilizarea website-ului republicproduction.ro

Documentul de mai jos reprezintă Termenii și Condițiile (contractul) care se aplică în relația dintre noi, în calitate de proprietari ai website-ului și tine, în calitate de utilizator al serviciilor noastre. Te rugăm să citești cu atenție prezentul contract.

I. Condiții generale de utilizare

1. Prestatorul serviciilor și proprietarul website-ului
1. SC REEA SRL este proprietarul caselor independente de producție și post-producție având denumirea comercială Republic Production și Bird Music Records, operatorul website-ului republicproduction.ro și prestatorul serviciilor prezentate în cadrul website-ului.
2. SC REEA SRL este o societate comercială organizată și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul social în Mun. Târgu-Mureș, Piața Republicii Nr. 41, Jud. Mureș, România, cod poștal 540110, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J26/628/1998, având codul de identificare fiscală RO10966500.

2. Scopul acestor Termeni și Condiții. Obligațiile utilizatorilor website-ului

1. Prezentul document privind Termenii și Condițiile se aplică atunci când vizitezi și utilizezi website-ului nostru.
2. Termenii și Condițiile de mai jos, împreună cu Politica de prelucrare a datelor personale, (denumiți în continuare „Condiții”) reprezintă contractul cu caracter general cu aplicabil în relația dintre Reea și persoanele care vizitează website-ul. În cazul în care dorești achiziționarea unor produse și/sau servicii prezentate și disponibile prin intermediul website-ului, între tine și noi se va încheia un contract distinct ce are ca obiect închirierea de produse, vânzarea de produse și/sau prestarea de servicii contra cost.
3. Atunci când vizitezi și folosești website-ul nostru ești beneficiar al serviciilor noastre și trebuie să respecți prezentele Condiții. Trebuie să citești cu atenție și să fii de acord cu prezentele Condiții înainte de a utiliza serviciile noastre. Dacă nu ești de acord cu prezentele Condiții, nu poți utiliza website-ul nostru.
4. Prezentele Condiții se completează cu informațiile cuprinse în descrierea produselor/serviciilor disponibile prin intermediul website-ului. În cazul în care intervin contradicții între prezentele Condiții si aceste descrieri speciale, au prioritate de aplicare respectivele descrieri.
5. Ne rezervăm dreptul să limităm accesul la website persoanelor care încalcă aceste Condiții.
6. Utilizarea website-ului se poate realiza doar de către persoane adulte sau de către minori sub supravegherea unui adult cu capacitate juridică deplină. Prin utilizarea Platformei, confirmi că îndeplinești aceste condiții.
7. Dacă utilizezi webiste-ul în numele unei alte persoane, trebuie să fi autorizat în acest sens. În caz contrar, ești răspunzător pentru orice daune cauzate nouă sau terților.
8. Prin utilizarea website-ului ești de acord că comunicarea electronică prin intermediul website-ului și/sau e-mail poate fi considerată o comunicare scrisă și, pentru a o păstra, ești de acord că suntem autorizați să stocăm o astfel de comunicare într-o formă nealterată.
9. Prin utilizarea website-ului nostru, utilizatorul:
a) își asumă răspunderea pentru activitatea desfășurată în cadrul website-ului
b) admite că Reea nu are obligația de a verifica acuratețea informațiilor oferite de utilizator și că Reea nu va fi răspunzătoare pentru declarații false sau înșelătoare făcute de utilizator.
c) admite că Reea nu este responsabilă pentru conținutul creat de utilizator, de aceea Reea nu este responsabilă pentru orice consecințe care ar putea apărea ca urmare a nelegalității conținutului respectiv
d) se obligă ca orice conținut care emană de la Utilizator (text, comentarii etc.) să nu fie ilegal, obscen, amenințător, defăimător, rasist, să incite la violență, să încalce confidențialitatea sau drepturi de proprietate intelectuală, fiind unicul responsabil pentru prejudicierea terților sau a noastră în caz contrar. Ne rezervăm dreptul (dar nu și obligația) de a elimina un astfel de conținut, dar nu vom revizui în mod regulat conținutul postat. Reea SRL prestează servicii de găzduire a comentariilor/opiniilor respective și nu are nicio răspundere cu privire la conținutul publicat, în condițiile legii.
10. Prin înregistrarea și utilizarea contului, utilizatorul:
a) își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor aferente contului său (username și parolă) și este pe deplin responsabil de activitatea desfășurată prin intermediul contului său. Utilizatorul se obligă să furnizeze informații exacte și complete atunci când înregistrează un cont și când utilizează serviciile. Contul este unul personal. Acesta nu poate fi transmis sau utilizat de alte persoane. Reea nu este responsabilă pentru niciun prejudiciu suferit ca urmare a furnizării de date incomplete sau incorecte. Orice activitate din contul tău îți va fi atribuită automat. Trebuie să ne anunțați imediat dacă ai motive să crezi că altcineva îți cunoaște datele de autentificare sau dacă suspectezi că altcineva îți folosește contul tău. Reea nu este răspunzătoare pentru orice pierderi suferite ca urmare a utilizării de către terți a contului său, indiferent dacă o astfel de utilizare este sau nu realizată cu consimțământul său;
b) admite că Reea nu are obligația de a verifica acuratețea informațiilor oferite de utilizator și că Reea nu va fi răspunzătoare pentru declarații false sau înșelătoare făcute de utilizator.
c) Reea are dreptul să elimine de pe conturile în cazul în care acesta nu respectă obligațiile asumate prin prezentele Condiții. Ștergerea unui cont va însemna ștergerea tuturor informațiilor aflate în cont, mai puțin cele păstrate în interesul legitim al Reea, fără ca acest demers să constituie o cauza care să îndreptățească utilizatorul la plata de daune, despăgubiri, penalități sau alte sume de către Reea.
d) În cazul în care restricționarea este revocată de către Reea, restabilim accesul utilizatorului la Cont, oferind inclusiv acces la date cu caracter personal sau de altă natură, care rezultă din utilizarea serviciilor înainte ca restricționare.
11. Prin utilizarea Platformei, declari în mod expres că: ai citit prezentele Condiții, ești de acord în întregime și necondiționat cu clauzele sale, înțelegi că respectarea Condițiilor este obligatorie.
12. Reea poate solicita să îți exprimi acordul cu privire la aceste Condiții printr-o acțiune specifică, care are semnificația unui consimțământ neechivoc (e.g. bifarea unei căsuțe specifice). Prin utilizarea Serviciilor și prin bifarea căsuței respective îți dai acordul să respecți toate clauzele din aceste Condiții și acordul pentru colectarea, stocarea și prelucrarea datelor personale, astfel cum este descris în prezentele Condiții și în Politica de prelucrare a datelor personale.
13. Pentru orice întrebări cu privire la aceste Condiții sau website, te rugăm să ne scrii la adresa de e-mail office@republicproduction.ro.

3. Drepturi de proprietate intelectuală

1. Orice element de conținut din website (precum mărcile înregistrate, logo-urile, imaginile, textele, elementele grafice, fișierele audio și video) aparțin în exclusivitate Reea și partenerilor noștri și sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectuală. Acest conținut nu poate fi copiat, dezasamblat, modificat, reprodus, publicat de către nicio persoană, fără acordul prealabil scris al Reea. Orice utilizare neautorizată a acestor materiale reprezintă încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală și atrage răspunderea civilă și/sau penală.
2. Utilizatorii au, pe durata contractuală, un drept de utilizare a elementelor website-ului care sunt strict necesare pentru executarea prezentelor Condiții. Dreptul de utilizare a website-ului poate fi cesionat doar cu acordul Reea.
3. Ne rezervăm toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres prin prezentele Condiții.
4. Reea nu pretinde și nu deține drepturi de proprietate intelectuală cu privire la conținutul furnizat de utilizatorii website-ului. Astfel, întreg conținutul furnizat de utilizator se află în proprietatea acestuia, fiind unicul răspunzător cu privire la conținutul folosit. În calitate de utilizator, ai obligația de a te asigura că conținutul adăugat de tine nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale terților. Ești de acord că avem dreptul, dar nu și obligația, de a revizui, modifica sau șterge conținutul încărcat de tine dacă încalci această obligație.
5. În cazul în care orice informație disponibilă pe website intră sub incidența legislației privind dreptul de autor, te rugăm să ne aduci acest fapt la cunoștința la adresa office@republicproduction.ro pentru a putea fi luate măsurile legale necesare.
6. Prin publicarea de conținut prin intermediul website-ului, ne oferi la nivel mondial, în mod gratuit, neexclusiv, nelimitat în timp și irevocabil dreptul de a multiplica și distribui conținutul creat de tine cu scopul de a-l afișa în cadrul website-ului, a-l promova sau a-l distribui pe rețelele de socializare la care avem pagină creată (Instagram, Facebook etc.). Având în vedere natura internetului, nu deținem controlul deplin și nu ne asumăm răspunderea asupra modului în care terții distribuie conținutul creat de tine.

4. Confidențialitate și accesul la datele cu caracter personal

1. Orice informații furnizate, prin mijloace scrise sau orale, în cadrul comunicărilor dintre Reea și utilizatori, pe durata Condițiilor reprezintă informații confidențiale.
2. Reea are acces la datele cu caracter personal pe care utilizatorii website-ului le furnizează în vederea utilizării serviciilor noastre. Informații detaliate despre cum sunt prelucrate datele cu caracter personal colectate sau prelucrate în orice alt mod prin intermediul website-ului sunt oferite în cadrul Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal.

5. Trimiteri către surse terțe

1. Website-ul poate conține legături externe (link-uri, bannere, spoturi publicitare) sau trimiteri către alte website-uri/platforme (e.g. Instagram, Facebook, Linkedin) pe care Reea nu le deține. Pentru utilizarea respectivelor website-uri/platforme se aplica termeni și condiții de utilizare specifice, iar Reea nu este răspunzătoare și nu își asumă nicio obligație cu privire la conținutul acestora. Te rugăm să citești politicile respectivelor companii înainte de a accepta prelucrarea oricăror date personale care îți aparțin.
2. Nicio legătură către alte site-uri/platforme nu poate fi calificată drept o aprobare sau susținere a acestora. Ești de acord că, în măsura permisă de lege, Reea sau partenerii noștri, nu vom putea fi ținuți răspunzători pentru conținutul sau disponibilitatea unor astfel de site-uri/platforme.

6. Relația Reea- Producători- Artiști.
1. Prin intermediul website-ului Republic Production, Reea oferă un spațiu de comunicare online între Producători și Artiști, la pagina de „Casting” a website-ului. Producătorii pot verifica profilul creat de Artiștii înscriși în baza de date disponibilă pe website și Artiștii pot aplica la joburile publicate pe website.
2. Acceptarea unei ofertei a unui Producător de către Artist creează o relație contractuală directă între Producătorul și Artistul respectiv. Reea nu este parte în aceste raporturi juridice, astfel Reea nu este responsabilă în niciun fel în cazul în care Producătorul și/sau Artistul nu își îndeplinesc obligațiile lor contractuale. Totodată, Reea nu oferă nicio garanție și nu are niciun control calității furnizării serviciilor de către aceștia sau asupra prețurilor solicitate. Astfel, Reea nu este în vreun fel responsabilă de serviciile furnizate de Producători sau Artisști.
3. Prin crearea contului de Artist, Artistul rămâne în continuare terț independent în raport cu Reea, nefiind în vreun fel angajat sau afiliat al Reea.
4. Orice reclamație ai avea în calitate de Producător și/sau Artist trebuie soluționată direct cu Artistul și/sau Producătorul cu care ai intrat în contact, Reea neavând calitatea de mediere a unor astfel de reclamații.
5. Deși încercăm să vă oferim spațiul virtual pentru a căuta profesioniști de încredere, responsabilitatea de a verifica dacă Artistul/Producătorul cu care ai intrat în contact este autorizat să desfășoare activitățile pe care le indică și are calificările și certificările necesare pentru a presta serviciile îți aparține în totalitate.
6. Reea nu este responsabilă pentru executarea neconformă sau pierderile suferite de ca urmare a serviciilor furnizate de Artist/Producător.
7. Reea nu are obligația de a monitoriza informațiile prezentate de producători și/sau artiști, cu excepția cazului în care legea prevede altfel.
8. Utilizatorii sunt de acord că Reea nu controlează, direct sau indirect, activitatea Producătorilor sau Artiștilor.
9. Producătorii pot avea acces la anumite date personale ale Artiștilor și își asumă obligația de a respecta legislația în vigoare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
10. În momentul înregistrării contului de Artist, trebuie să ne furnizezi anumite informații pentru a te putea înregistra, care nu vor avea caracter public, însă vor putea fi comunicate de noi către colaboratorii Republic Production care caută persoane pentru diverse roluri. Contul de Artist include facilități ce pot fi accesat doar de Artist, precum notificări privind joburi disponibile (notificări primite de fiecare Artist care își creează cont) și o evidență a aplicațiilor Artistului.

7. Cine poate crea și administra contul unui Artist?

Dat fiind că prin înregistrarea și administrarea contului de Artist, Artistul își exprimă (i) intenția de a intra în contact cu producători audio și video care pot fi interesați de activitatea Artistului și (ii) acordul privind reproducerea și utilizarea cu titlu gratuit a imaginilor fotografice, înregistrărilor audio şi video ale Artistului în scopul comunicării acestora către diverși producători, este necesar ca completarea formularului de înregistrare să se realizeze de către:
a. Reprezentantul legal al Artistului minor (părinte sau tutore).
b. Artist, în cazul persoanelor care au cel puțin 18 ani.

8. Limitarea răspunderii Reea

1. Utilizatorii sunt de acord că Reea nu controlează, direct sau indirect, activitatea Artiștilor.
2. În calitate de Artist, prin înregistrarea pe website, recunoști și declari că ești o persoană independentă de Reea, nu ești un angajat sau agent al Reea și Reea nu controlează în niciun fel modul în care îți desfășori activitatea sau calitatea serviciilor oferite de tine.
3. Reea nu își asumă răspunderea pentru oricare dintre următoarele aspecte ce se pot afla în legătură cu utilizarea serviciilor disponibile prin intermediul website-ului: (i) pierderea profitului; (ii) scăderea volumului de vânzări sau pierderi; (iii) pierderea de contracte; (iv) daune sau pierderi care decurg din orice tranzacție între Producători și Artiști.
4. Reea oferă acces la website pe baza principiului „așa cum se prezintă” și „în funcție de disponibilitate”, fără nicio garanție de niciun fel, expresă sau implicită. Serviciile noastre pot fi supuse limitărilor, întârzierilor și/sau altor probleme inerente utilizării internetului și a comunicațiilor electronice. Ești de acord că folosești website-ul pe riscul tău. Nu vom fi răspunzători pentru întreruperi, erori de conectare, indisponibilitate sau defecțiuni ale website-ului, în măsura permisă de lege.
5. În măsura permisă de lege, nu garantăm că website-ul, serverele pe care webiste-ul este găzduit sau serviciile de e-mail sunt lipsite de viruși sau alte programe distructive.
6. Reea nu este răspunzătoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor disponibile pe website care au fost puse la dispoziția noastră de către diverși profesioniști.
7. Reea poate vinde sau subcontracta drepturile și obligațiile ce fac obiectul prezentelor Condiții, în măsura în care avem un interes legitim și acest lucru nu determină limitarea drepturilor de care clienții Reea beneficiază în virtutea legii. Utilizatorii nu poate cesiona, subcontracta sau transfera drepturile și obligațiile ce fac obiectul prezentelor Condiții, integral sau parțial, având în vedere că utilizarea website-ului este personală, cu excepția acordului prealabil expres al Reea.
8. Reea are dreptul de a modifica sau elimina diferite funcțiuni ale website-ului, parțial sau integral, în orice moment, și fără a fi necesar să îți transmitem o notificare prealabilă în acest sens. Ești de acord că astfel de schimbări pot determina întreruperi și Reea nu poate fi responsabilă pentru acestea.
9. Prin utilizarea serviciilor noastre, îți exprimi acordul de a ne despăgubi și de a ne exonera de răspundere, în măsura permisă de lege, referitor la (i) orice încălcare a prezentelor Condiții pe care o săvârșești și (ii) orice solicitare formulată împotriva noastră de un terț și care decurge din utilizarea neconformă de către tine a website-ului.

9. Modificarea Condițiilor. Încetarea relației contractuale

Reea își rezervă dreptul de a modifica integral sau parțial prezentele Condiții, fără o notificare prealabilă a utilizatorilor. Atunci când revii pe website, te rugăm să verifici data ultimei actualizări a prezentelor Condiții.

10. Forța majoră și cazul fortuit

1. Partea care dovedește că neexecutarea obligațiilor sale contractuale, executarea cu întârziere sau executarea necorespunzătoare sunt cauzate de orice evenimente care nu depind de voința sa este exonerată de răspundere în condițiile stabilite prin legislația română. Exonerarea cuprinde, fără a se limita la: erori de funcționare tehnică a website-ului, viruși, erori de conexiune la internet.
2. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, eveniment nu încetează, oricare dintre părți are dreptul să notifice cealaltă parte cu privire la încetarea de plin drept a prezentelor Condiții, fără ca părțile să poată solicita daune-interese.

11. Interpretare, nulitate, litigii

1. Titlurile secțiunilor prezentelor Condiții sunt inserate doar în scop de referință și nu vor afecta interpretarea acestora.
2. Neexercitarea de către Reea sau exercitarea fără succes a drepturile care îi sunt conferite în temeiul prezentelor Condiții nu constituie o renunțare la drepturile sale. Nicio executare separată sau parțială a oricărei obligații nu va exclude executarea integrală a unei astfel de obligații.
3. În cazul în care una dintre clauzele prezentelor Condiții va fi declarată nulă și neavenită printr-o modificare legislativă sau printr-o hotărâre a instanțelor de judecată, aceasta nu va afecta în niciun fel validitatea și respectarea celorlalte clauze ale Condițiilor. Părțile vor depune toate eforturile pentru modificarea respectivei clauze, păstrând scopul prezentelor Condiții.
4. Legea aplicabilă prezentelor Condiții este reprezentată de legea română. În cazul în care părțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil diferendele, instanțele de judecată competente sunt cele din Târgu-Mureș.
5. Prin acceptarea prezentelor Condiții, îți exprimi consimțământul de a le respecta.

II. Prevederi speciale, aplicabile în relația dintre Reea și persoanele care cumpără bilete la evenimentele disponibile pe website

1. Accesul la serviciile disponibile contra cost
1. Utilizatorii pot achiziționa contra cost prin intermediul website-ului bilete la diverse concerte/evenimente. Prețul acestor bilete este afișat vizibil în cadrul website-ului, pentru fiecare eveniment în parte, individual. Informații suplimentare vei găsi în secțiunile de mai jos.
2. Dacă ai întrebări, sugestii sau reclamații de formulat în legătură cu serviciile noastre, te rugăm să ne scrii la adresa office@republicproduction.ro. Pentru a-ți putea răspunde, te rugăm să ne oferi datele tale de identificare și orice alte date necesare pentru ca noi să putem înțelege cât mai bine situația pe care ne-o prezinți. Îți vom oferi răspunsul nostru la sesizarea ta în maxim 30 de zile calendaristice de la data la care primim informații complete pentru identificarea chestiunii sesizate.
3. În calitate de participant la eveniment, ești obligat să respecți regulamentul pe care organizatorii îl stabilesc pentru fiecare eveniment în parte. Neînțelegerea sau neacceptarea regulamentului de către cumpărător, nu reprezintă motiv de returnare a contravalorii biletului plătit.

2. Cum poți cumpăra bilete la evenimentele prezentate pe website?

1. Poți achiziționa biletele la evenimentele prezentate pe website: online sau din locul desfășurării evenimentului, înainte sau la începutul evenimentului.
2. Pentru a cumpăra bilete înainte sau la începutul evenimentului de la locul desfășurării evenimentelor, poți plăti (i) numerar sau (ii) cu cardul prin POS și după plată ți se va înmâna biletul în format fizic.
3. Pentru a cumpăra online bilete la evenimente, pașii sunt următorii: adăugarea în coș a evenimentului la care vrei să participi, cantitatea dorită, completarea datelor de identificare și de contact ale participanților, precum și datelor pentru facturare. Dacă ai un voucher cadou, îl poți introduce pentru a beneficia de reducere. Pentru o comandă completă, trebuie să accepți Termenii și Condițiile și să bifezi căsuța corespunzătoare în acest sens, apoi să apeși butonul de finalizare a comenzii. Vei fi apoi redirecționat către operatorul de plăți, Banca Transilvania, unde vei putea efectua plata. După confirmarea plății, comanda ta va fi procesată, iar biletele vor fi trimise prin e-mailul pe care l-ai introdus.
4. Dacă plătești biletul online cu cardul bancar, va fi necesar să completezi un formular cu datele cardului tău. Dacă tranzacția prin card a fost reușită, ți se va confirma acest lucru și vei primi informații cu privire la comanda ta prin e-mail.
5. Accesul va eveniment se realizează: (i) pe baza biletului cumpărat din locul desfășurării evenimentului sau (ii) pe baza biletului electronic, achiziționat online, primit prin e-mail, pe care îl poți prezenta de pe un dispozitiv mobil sau printat pe hârtie.
6. Pentru fi valabile, biletele trebuie să conțină datele corecte ale personai care participă la eveniment.

3. Prețul biletelor

1. Prețul de vânzare a biletelor este cel afișat pe website și în vigoare la momentul plasării comenzii. Prețurile sunt exprimate în RON și includ TVA-ul.
2. Prețurile afișate pot fi modificate in mod unilateral de către noi. Nicio modificare a prețurilor de către noi nu va afecta o Comanda confirmată de Reea.
3. Odată plata efectuată, vânzarea se consideră încheiată, prețul nemaiputând fi restituit, decât în condițiile prezentate în prezentele Condiții.
4. Utilizatorul înțelege și acceptă că pentru plata biletelor i se va elibera un document fiscal în format electronic, fiind de acord cu forma acesteia, conform prevederilor legislației fiscale aplicabile.
5. Reea nu este și nu poate responsabilă pentru niciun alt cost suplimentar suportat de către cumpărători, cum ar fi fără a se limita la comisioanele de conversie valutară aplicate de banca emitentă a cardului Clientului sau pentru situațiile în care moneda de emitere a cardului nu este RON.

4. Anularea comenzii online

1. În situațiile de mai jos Reea poate anula comanda ta. În aceste cazuri, vei fi contactat de unul dintre operatorii noștri:
a) neacceptarea tranzacției de către banca emitentă a cardului cumpărătorului;
b) invalidarea tranzacției de către procesatorul de plăți;
c) informațiile furnizate de cumpărător pentru realizarea comenzii sunt incomplete și/sau eronate;
d) apariția unor defecțiuni tehnice ce au afectat caracteristicile produselor prezente pe website (ex.: situațiile în care prețul afișat pe website pentru un bilet este nerealist de mic, în comparație cu alte bilete cu caracteristici asemănătoare, precum și situațiile în care au fost afișate anumite caracteristici eronate ale biletelor).
e) lipsa produsului comandat de pe stocul nostru.
2. Rambursarea plăților pentru comenzile anulate se realizează utilizând aceleași mijloace de plată pe care le-a utilizat cumpărătorul, cu excepția cazului în care cumpărătorul a indicat un alt mijloc de plată.

5. Politica de retur, dreptul de retragere

Potrivit OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, consumatorul se poate retrage dintr-un contract încheiat la distanță în termen de 14 zile de la data încheierii contractului. Cu toate acestea, în situația cumpărării unui bilet online pentru un eveniment a cărui dată este specificată la momentul încheierii contractului, legislația prevede o excepție de la dreptul de retragere pe care îl au în general consumatorii. Astfel, achiziționarea de biletele la activități de agreement este exceptată de la aplicarea dreptului de retragere, în conformitate cu art. 16 lit. l) din OUG 34/2014. Prin urmare, odată realizată plata online a biletului, nu mai ai dreptul de a primi banii înapoi.

6. Amânarea sau anularea evenimentului. Returnarea contravalorii biletului
Returnăm contravaloarea biletului plătit online în urmatoarele cazuri:
a) În cazul unui eveniment (i) căruia i-a fost amânată data sau ora de desfășurare sau (ii) căruia i s-a modificat locul în care se defășoară. În acest caz, poți opta pentru (i) a participa la eveniment în noile condiții de desfășurare sau (i) ne poți solicita prin e-mail la adresa office@republicproduction.ro să returnăm contravaloarea biletului în contul din care a fost achitat sau într-un alt cont. Returnăm banii în termen de maxim 14 zile lucrătoare de la data solicitării tale prin e-mail.
b) În cazul unui eveniment care a fost anulat. Ne poți solicita prin e-mail la adresa office@republicproduction.ro să returnăm contravaloarea biletului în contul din care a fost achitat sau într-un alt cont bancar. Returnăm banii în termen de maxim 14 zile lucrătoare de la data solicitării tale prin e-mail.

Versiunea 1 – în vigoare de la 15 mai 2023