Felhasználási feltételek a republicproduction.ro weboldal használatával kapcsolatban

Az alábbi dokumentum azokat az Általános Szerződési Feltételeket (a szerződést) tartalmazza, amelyek a mi, mint a weboldal tulajdonosai és Ön, mint szolgáltatásaink felhasználója közötti kapcsolatra vonatkoznak. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a szerződést.

I. Általános felhasználási feltételek

1. Szolgáltató és weboldal tulajdonosa

1. Az SC REEA SRL a Republic Production és Bird Music Records kereskedelmi néven működő független produkciós és posztprodukciós kiadó tulajdonosa, a republicproduction.ro weboldal üzemeltetője és a weboldalon bemutatott szolgáltatások szolgáltatója.

2. Az SC REEA SRL a romániai törvények szerint szervezett és működő kereskedelmi társaság, székhelye Marosvásárhely, Piața Republicii Nr. 41, Maros megye, Románia, irányítószáma 540110, a Cégjegyzékbe J26/628/1998 számon bejegyezve, RO10966500 adóazonosító kóddal.

2. Jelen Általános Szerződési Feltételek célja. A weboldal felhasználóinak kötelezettségei

1. Ez az Általános Szerződési Feltételek dokumentum akkor érvényes, amikor Ön felkeresi és használja weboldalunkat.

2. Az alábbi Általános Szerződési Feltételek a Személyes Adatkezelési Szabályzattal (a továbbiakban: „Feltételek”) együtt a REEA és a weboldalt látogató személyek közötti kapcsolatra vonatkozó általános szerződést jelentik. Amennyiben Ön a weboldalon bemutatott és elérhető termékeket és/vagy szolgáltatásokat kíván vásárolni, akkor Ön és köztünk külön szerződés jön létre, amelynek tárgya a termékek bérbeadása, áruk értékesítése és/vagy díjértékű szolgáltatásnyújtás.

3. Amikor meglátogatja és használja weboldalunkat, Ön a szolgáltatásaink kedvezményezettje, és be kell tartania a jelen Feltételeket. Szolgáltatásaink igénybevétele előtt figyelmesen el kell olvasnia és el kell fogadnia a jelen Feltételeket. Ha nem ért egyet ezekkel a feltételekkel, nem használhatja weboldalunkat.

4. Jelen Feltételek kiegészülnek a weboldalon keresztül elérhető termékek/szolgáltatások leírásában szereplő információkkal. A jelen Feltételek és a jelen speciális leírások közötti ellentmondások esetén a megfelelő leírások élveznek elsőbbséget.

5. Fenntartjuk a jogot, hogy korlátozzuk a weboldalhoz való hozzáférését a jelen Feltételekkel nem egyetérő személyeknek.

6. A honlapot csak nagykorúak használhatják, illetve kiskorúak, teljes cselekvőképességgel rendelkező nagykorú személy felügyelete mellett. A platform használatával Ön megerősíti, hogy megfelel ezeknek a feltételeknek.

7. Ha más személy nevében használja a weboldalt, akkor erre felhatalmazást kell kapnia. Ellenkező esetben Ön felelős a nekünk vagy harmadik félnek okozott károkért.

8. A weboldal használatával Ön elfogadja, hogy a weboldalon és/vagy e-mailen keresztül történő elektronikus kommunikáció írásbeli közlésnek minősülhet, és beleegyezik abba, hogy jogosultak vagyunk az ilyen kommunikációt változatlan formában tárolni.

9. Weboldalunk használatával a felhasználó:

a) felelősséget vállal a weboldalon belül végzett tevékenységért

b) elismeri, hogy a Reea nem köteles ellenőrizni a felhasználó által megadott információk pontosságát, és a Reea nem vállal felelősséget a felhasználó hamis vagy félrevezető állításaiért.

c) elismeri, hogy a Reea nem vállal felelősséget a felhasználó által létrehozott tartalomért, ezért a Reea nem vállal felelősséget az adott tartalom jogellenességéből eredő következményekért

d) vállalja, hogy a tőle származó tartalom (szöveg, megjegyzések stb.) nem illegális, obszcén, fenyegető, rágalmazó, rasszista, erőszakra buzdító, nem sérti a titoktartást vagy a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat, és kizárólagos felelősséggel tartozik a harmadik feleket vagy minket ért sérelemért. Fenntartjuk a jogot (de nem kötelezettséget) az ilyen tartalom eltávolítására, de nem vizsgáljuk rendszeresen a közzétett tartalmat. A Reea SRL tárhelyszolgáltatást nyújt a vonatkozó megjegyzésekhez/véleményekhez, és a törvény értelmében nem vállal felelősséget a közzétett tartalommal kapcsolatban.

10. A regisztrációval és a fiók használatával a felhasználó:

a) felelősséget vállal a fiókjához kapcsolódó adatok (felhasználónév és jelszó) bizalmas kezeléséért és teljes felelősséggel tartozik a fiókján keresztül végzett tevékenységért. A Felhasználó vállalja, hogy a fiók regisztrálásakor és a Szolgáltatások igénybevételekor pontos és teljes körű tájékoztatást ad. A számla személyes. Mások nem továbbíthatják és nem használhatják. A Reea nem vállal felelősséget a hiányos vagy hibás adatok megadása miatt elszenvedett károkért. A fiókjában végzett minden tevékenységet automatikusan Önhöz rendelünk. Haladéktalanul értesítenie kell bennünket, ha okkal feltételezi, hogy valaki más ismeri az Ön hitelesítő adatait, vagy ha gyanítja, hogy valaki más használja az Ön fiókját. A Reea nem vállal felelősséget a fiókja harmadik fél általi használatából eredő veszteségekért, függetlenül attól, hogy a használat az ő hozzájárulásával történt-e vagy sem;

b) elismeri, hogy a Reea nem köteles ellenőrizni a felhasználó által megadott információk pontosságát, és a Reea nem vállal felelősséget a felhasználó hamis vagy félrevezető állításaiért.

c) a Reea jogosult törölni, ha nem tesz eleget a jelen Feltételekben vállalt kötelezettségeinek. A fiók törlése a fiókban található összes információ törlését jelenti, kivéve azokat, amelyeket a Reea jogos érdeke őrzött, anélkül, hogy ez a művelet feljogosítaná a felhasználót kártérítés, kötbér vagy egyéb összeg Reea általi kifizetésére.

d) ha a korlátozást a Reea visszavonja, akkor visszaállítjuk a felhasználó hozzáférését a Fiókhoz, beleértve a korlátozás előtti szolgáltatások igénybevételéből származó személyes vagy egyéb adatokhoz való hozzáférést.

11. A Platform használatával Ön kifejezetten kijelenti, hogy: elolvasta a jelen Feltételeket, teljes mértékben és feltétel nélkül elfogadja annak feltételeit, tudomásul veszi, hogy a Feltételek betartása kötelező.

12. A Reea megkövetelheti Öntől, hogy kifejezze a jelen Feltételekkel kapcsolatos beleegyezését egy konkrét intézkedéssel, amely egyértelmű hozzájárulást jelent (pl. egy adott négyzet bejelölése). A Szolgáltatások használatával és a megfelelő négyzet bejelölésével Ön beleegyezik a jelen Feltételek valamennyi pontjának betartásába, és hozzájárul a személyes adatok gyűjtéséhez, tárolásához és feldolgozásához a jelen Feltételekben és a Személyes Adatkezelési Szabályzatban leírtak szerint.

13. Ha bármilyen kérdése van a jelen Feltételekkel vagy a weboldallal kapcsolatban, kérjük, írjon nekünk az office@republicproduction.ro e-mail címre.

3. Szellemi tulajdonjogok

1. A webhelyen található tartalom bármely eleme (például logók, képek, szövegek, grafikai elemek, audio- és videofájlok) kizárólag a Reea-t és partnereinket illeti meg, és azokat a szellemi tulajdonjog védi. Ezt a tartalmat a Reea előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül senki sem másolhatja, nem módosíthatja, nem reprodukálhatja, nem teheti közzé. Ezen anyagok bármilyen jogosulatlan felhasználása a szellemi tulajdonjogok megsértését jelenti, és polgári és/vagy büntetőjogi felelősséget von maga után.

2. A Felhasználók a szerződés időtartama alatt jogosultak a weboldal azon elemeinek használatára, amelyek a jelen Feltételek teljesítéséhez feltétlenül szükségesek. A weboldal használatának joga csak a Reea hozzájárulásával ruházható át.

3. Fenntartunk minden jogot, amelyet a jelen Feltételek kifejezetten nem biztosítanak.

4. A Reea nem tart igényt és nem rendelkezik semmilyen szellemi tulajdonjoggal a webhely felhasználói által közzétett tartalommal kapcsolatban. Így a felhasználó által minden közzétett tartalom az ő tulajdonát képezi, a felhasznált tartalomért kizárólag ő felelős. Felhasználóként köteles gondoskodni arról, hogy az Ön által hozzáadott tartalom ne sértse harmadik felek szellemi tulajdonjogait. Ön elfogadja, hogy jogunkban áll, de nem kötelességünk az Ön által feltöltött tartalmak áttekintése, módosítása vagy törlése, ha megszegi ezt a kötelezettséget.

5. Ha a weboldalon található bármely információ a szerzői jogszabályok hatálya alá esik, kérjük, értesítsen bennünket erről az office@republicproduction.ro e-mail címen a szükséges jogi intézkedések megtétele érdekében.

6. A weboldalon keresztül történő tartalom közzétételével világszerte ingyenes, nem kizárólagos, időben korlátlan és visszavonhatatlan jogot biztosít Ön számunkra az Ön által létrehozott tartalom sokszorosítására és terjesztésére: a weboldalon belüli megjelenítésére, reklámozására, ill. megosztására azokon a közösségi hálókon, amelyek az oldalhoz tartoznak létrehozásilag (Instagram, Facebook stb.). Az internet természetéből adódóan nem rendelkezünk teljes ellenőrzéssel afelett, hogy harmadik felek hogyan terjesztik az Ön által létrehozott tartalmat, és nem vállalunk felelősséget azért.

4. Adatvédelem és a személyes adatokhoz való hozzáférés

1. A Feltételek alatt a Reea és a felhasználók közötti kommunikáció során írásban vagy szóban közölt minden információ bizalmas információ.

2. A Reea hozzáfér azokhoz a személyes adatokhoz, amelyeket a webhely felhasználói a szolgáltatásaink igénybevételéhez adnak meg. A weboldalon keresztül gyűjtött vagy egyéb módon kezelt személyes adatok kezelésének módjáról a Személyes adatok kezelési szabályzata tartalmaz részletes tájékoztatást.

5. Külső forrásokhoz benyújtott beadványok

1. A weboldal tartalmazhat olyan külső hivatkozásokat (linkek, bannerek, reklámszpotok) vagy hivatkozásokat más weboldalakra/platformokra (pl. Instagram, Facebook, Linkedin), amelyek nem a Reea tulajdonában vannak. A megfelelő webhelyek/platformok használatára speciális használati feltételek vonatkoznak, és a Reea nem vállal felelősséget és nem vállal semmilyen kötelezettséget azok tartalmával kapcsolatban. Kérjük, olvassa el az érintett vállalatok szabályzatait, mielőtt beleegyezik az Ön személyes adatainak kezelésébe.

2. A más webhelyekre/platformokra mutató hivatkozások nem tekinthetők jóváhagyásuknak. Ön elfogadja, hogy a törvény által megengedett mértékben a Reea vagy partnereink nem tehetők felelőssé az ilyen webhelyek/platformok tartalmáért vagy elérhetőségéért.

6. Reea-Producer-Művész kapcsolat

1. A Republic Production weboldalán keresztül a Reea online kommunikációs teret kínál a producerek és a művészek között a weboldal „Casting” oldalán. A producerek ellenőrizhetik a weboldalon elérhető adatbázisban regisztrált Művészek által létrehozott profilt, illetve a Művészek jelentkezhetnek a weboldalon közzétett állásokra.

2. Ha az Előadó elfogadja a Producer ajánlatát, közvetlen szerződéses kapcsolat jön létre a Producer és az Előadó között. A Reea nem részese ezeknek a jogviszonyoknak, így a Reea semmilyen módon nem felelős azért, ha a Producer és/vagy az Előadó nem teljesíti szerződéses kötelezettségeit. Ugyanakkor a Reea semmilyen garanciát nem vállal, és nincs befolyása az általa nyújtott szolgáltatások minőségére vagy a kért árakra. Így a Reea semmilyen módon nem felelős a Producerek vagy Előadók által nyújtott szolgáltatásokért.

3. Az Előadói fiók létrehozásával az Előadó független harmadik fél marad a Reeával kapcsolatban, és semmilyen módon nem a Reea alkalmazottja vagy leányvállalata.

4. Producerként és/vagy Előadóként felmerülő bármely panaszát közvetlenül azzal az Előadóval és/vagy Producerrel kell megoldani, akivel kapcsolatba került, a Reea vállalkozik meditátorként a panaszok közvetítésére.

5. Bár igyekszünk biztosítani Önnek a virtuális teret megbízható szakemberek kereséséhez, az Ön felelőssége annak ellenőrzése, hogy az Ön által megkeresett Előadó/Producer jogosult-e az általa megjelölt tevékenységek elvégzésére, és rendelkezik-e a szükséges képesítésekkel és tanúsítványokkal, mert szolgáltatásai teljes mértékben hozzátartoznak.

6. A Reea nem vállal felelősséget a nem megfelelő teljesítményért vagy az Előadó/Producer által nyújtott szolgáltatásokból eredő veszteségekért.

7. A Reea nem köteles ellenőrizni a producerek és/vagy művészek által közölt információkat, hacsak a törvény másként nem rendelkezik.

8. A felhasználók elfogadják, hogy a Reea sem közvetlenül, sem közvetve nem ellenőrzi a Producerek vagy Előadók tevékenységét.

9. Az Producerek hozzáférhetnek a Művészek egyes személyes adataihoz, és kötelezettséget vállalnak a személyes adatok kezelésére vonatkozó hatályos jogszabályok betartására.

10. Az Előadónak a fiók létrehozásakor és regisztrációkor meg kell adnia számunkra bizonyos adatokat, amelyek nem lesznek nyilvánosak, de közölhetjük azokat a Republic Production munkatársaival, akik különböző szerepekre keresnek embereket. . Az Előadói fiók olyan funkciókat tartalmaz, amelyekhez csak az Előadó férhet hozzá, például értesítések az elérhető munkákról (értesítések minden egyes fiókot létrehozó Előadótól) és az Előadó jelentkezésének nyilvántartása.

7. Ki hozhat létre és kezelhet Előadói fiókot?

Tekintettel arra, hogy az Előadói fiók regisztrálásával és kezelésével az Előadó kifejezi (i) azon szándékát, hogy felvegye a kapcsolatot azokkal a hang- és videokészítőkkel, akik érdeklődhetnek a Művész tevékenysége iránt, és (ii) a fényképes képek ingyenes sokszorosítására és felhasználására vonatkozó megállapodást, az Előadó hang- és képfelvételek különböző gyártókkal való közlése céljából szükséges, hogy a regisztrációs lapot kitöltse:

a) A kiskorú Művész törvényes képviselője (szülő vagy gyám).

b) Művész, 18. életévüket betöltött személyek esetében.

8. A Reea felelősségének korlátozása

1. A felhasználók elfogadják, hogy a Reea sem közvetlenül, sem közvetve nem ellenőrzi a Művészek munkáját.

2. Művészként a weboldalon történő regisztrációval Ön tudomásul veszi és kijelenti, hogy Ön a Reea-tól független személy, nem a Reea alkalmazottja vagy ügynöke, és a Reea semmilyen módon nem irányítja az Ön tevékenységét, ill. az Ön által nyújtott szolgáltatások minőségét.

3. A Reea nem vállal felelősséget a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások használatával kapcsolatos alábbi szempontok egyikéért sem: (i) elmaradt haszon; ii. az értékesítési mennyiség csökkenése vagy veszteségek; iii. szerződések elvesztése; (iv) a Producerek és Előadók közötti bármilyen ügyletből eredő károk vagy veszteségek.

4. A Reea hozzáférést biztosít a weboldalhoz „ahogy van” és „ahogy elérhető” alapon, bármilyen kifejezett vagy hallgatólagos garancia nélkül. Szolgáltatásainkra vonatkozhatnak korlátozások, késések és/vagy egyéb, az internet és az elektronikus kommunikáció használatával járó problémák. Ön elfogadja, hogy a weboldalt saját felelősségére használja. A törvény által megengedett mértékig nem vállalunk felelősséget a weboldal megszakításaiért, csatlakozási hibáiért, elérhetetlenségéért vagy hibás működéséért.

5. A törvény által megengedett mértékig nem garantáljuk, hogy a weboldal, a szerverek, amelyeken a weboldal található, vagy az e-mail szolgáltatások mentesek a vírusoktól vagy más romboló programoktól.

6. A Reea nem vállal felelősséget a különböző szakemberek által rendelkezésünkre bocsátott, a weboldalon elérhető anyagok megfogalmazása vagy bemutatása során előforduló hibákért vagy hiányosságokért.

7. A Reea eladhatja vagy alvállalkozásba adhatja a jelen Feltételek tárgyát képező jogokat és kötelezettségeket, amennyiben jogos érdekünk fűződik hozzá, és ez nem határozza meg azon jogok korlátozását, amelyeket a Reea ügyfelei a törvény értelmében élveznek. A felhasználók a jelen Feltételek tárgyát képező jogokat és kötelezettségeket részben vagy egészben nem ruházhatják át, nem ruházhatják át alvállalkozásba vagy nem ruházhatják át, tekintettel arra, hogy a weboldal használata személyes jellegű, kivéve a Reea előzetes hozzájárulása.

8. A Reea jogosult a weboldal különböző funkcióit részben vagy egészben bármikor módosítani vagy megszüntetni anélkül, hogy erről előzetes értesítést küldene. Ön elfogadja, hogy az ilyen változtatások fennakadásokat okozhatnak, és a Reea nem vállal felelősséget értük.

9. Szolgáltatásaink használatával Ön beleegyezik abba, hogy a törvény által megengedett legteljesebb mértékben kártalanít minket, ha (i) a jelen Feltételeket Ön megszegi, és (ii) abban az esetben is, ha egy harmadik fél azért állít velünk szemben követelésket, mert Ön nem haszálta a webhelyet megfelelően.

9. Feltételek módosítása. A szerződéses jogviszony megszűnése

A Reea fenntartja a jogot, hogy a jelen Feltételeket részben vagy egészben módosítsa a felhasználók előzetes értesítése nélkül. Amikor visszatér a weboldalra, kérjük, ellenőrizze a jelen Feltételek utolsó frissítésének dátumát.

10. Vis maior és véletlen esemény

1. Az a fél, aki bizonyítja, hogy szerződéses kötelezettségeinek nem teljesítését, késedelmes teljesítését vagy nem megfelelő végrehajtását olyan esemény okozta, amely nem az ő akaratától függ, a román jogszabályokban meghatározott feltételek szerint mentesül a felelősség alól. A mentesség magában foglalja, de nem kizárólagosan: a weboldal technikai működésének hibáit, vírusokat, az internetkapcsolat hibáit.

2. Ha az esemény bekövetkezésétől számított 15 (tizenöt) napon belül az esemény nem szűnik meg, bármelyik félnek jogában áll a másik felet értesíteni a jelen Feltételek megszűnéséről anélkül, hogy a felek kártérítést követelhetnének.

11. Értelmezés, érvénytelenség, per

1. A jelen Feltételek szakaszainak címsorai csak hivatkozási célokat szolgálnak, és nem befolyásolják azok értelmezését.

2. Ha a Reea nem gyakorolja vagy sikertelenül gyakorolja a jelen Feltételek alapján számára biztosított jogait, az nem jelenti a jogairól való lemondást. A kötelezettségek külön vagy részleges teljesítése nem zárja ki az ilyen kötelezettség teljes körű teljesítését.

3. Ha a jelen Feltételek valamelyik pontját jogszabály-módosítással vagy bírósági határozattal semmisnek nyilvánítják, az semmilyen módon nem érinti a Feltételek többi pontjának érvényességét és megfelelőségét. A felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy a jelen Feltételek célját megtartva módosítsák ezt a záradékot.

4. A jelen Feltételekre alkalmazandó jogot a román jog képviseli. Ha a felek nem tudják békés úton rendezni a vitákat, a marosvásárhelyi bíróságok illetékesek.

5. A jelen Feltételek elfogadásával Ön magára nézve kötelezőnek ismeri el azokat.

II. A Reea és a weboldalon elérhető eseményekre jegyet vásárló személyek kapcsolatára vonatkozó speciális rendelkezések

1. Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások igénybevétele

1. A felhasználók térítés ellenében vásárolhatnak jegyet különböző koncertekre/eseményekre a weboldalon keresztül. Ezen jegyek ára jól láthatóan megjelenik a weboldalon, minden egyes eseményre vonatkozóan. További információkat az alábbi szakaszokban talál.

2. Ha kérdése, javaslata vagy panasza van szolgáltatásainkkal kapcsolatban, kérjük, írjon az office@republicproduction.ro címre. Annak érdekében, hogy válaszolni tudjunk Önnek, kérjük, adja meg azonosító adatait és minden egyéb olyan adatot, amely szükséges ahhoz, hogy jobban megértsük az Ön által elénk tárt helyzetet. Legfeljebb 30 naptári napon belül adjuk meg az Ön beterjesztésére adott válaszunkat attól a naptól számított 30 naptári napon belül, amikor teljes körű tájékoztatást kaptunk a hivatkozott ügy azonosításához.

3. A rendezvény résztvevőjeként köteles tiszteletben tartani azokat a szabályokat, amelyeket a szervezők az egyes rendezvényekre vonatkozóan határoznak meg. A szabályzat vevő általi meg nem értése vagy el nem fogadása nem ok a kifizetett jegyérték visszaszolgáltatására.

2. Hogyan vásárolhat jegyet a weboldalon bemutatott eseményekre?

1. A weboldalon bemutatott eseményekre jegyet vásárolhat: online vagy a rendezvény helyszínén, a rendezvény előtt vagy elején.

2. A rendezvény előtt vagy a helyszínen történő jegyvásárláshoz (i) készpénzzel vagy (ii) kártyával POS-on keresztül fizethet, és fizetés után megkapja a fizikai jegyet.

3. Rendezvényjegy online vásárlásának lépései a következők: a rendezvény kosárba tétele, a kívánt mennyiség kosárba helyezése, a résztvevők azonosító és elérhetőségi adatainak, valamint a számlázási adatoknak kitöltése. Ha van ajándékutalványa, akkor beírhatja a kedvezményt. A teljes megrendeléshez el kell fogadnia az Általános Szerződési Feltételeket, és be kell jelölnie a megfelelő négyzetet, majd meg kell nyomnia a fizetés gombot. Ezután átirányítjuk a fizetési szolgáltatóhoz, a Banca Transilvaniához, ahol végre tudja hajtani a fizetést. A fizetés visszaigazolását követően megrendelését feldolgozzuk, és a jegyeket elküldjük a megadott e-mail címre.

4. Ha bankkártyájával online fizeti a jegyét, ki kell töltenie egy űrlapot a kártya adataival. Ha a kártyás tranzakció sikeres volt, e-mailben visszaigazoljuk és tájékoztatást kap a megrendeléséről.

5. A rendezvényre való belépés: (i) a rendezvény helyszínén vásárolt jegy alapján, vagy (ii) az Ön által bemutatott, online vásárolt, e-mailben kapott elektronikus jegy alapján történik. (mobileszközről vagy papírra nyomtatva)

6. A jegyek érvényességéhez elengedhetetlen a résztvevő pontos adatai.

3. Jegyár

1. A jegy eladási ára a weboldalon feltüntetett és a megrendelés időpontjában érvényes ár. Az árak RON-ban értendők és tartalmazzák az ÁFA-t.

2. A megjelenített árak egyoldalúan módosíthatók. Az általunk végzett árváltozások nem érintik a Reea által visszaigazolt megrendelést.

3. A fizetés megtörténtét követően az adásvétel befejezettnek minősül, az ár nem téríthető vissza, kivéve a jelen Feltételekben szereplő feltételek mellett.

4. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jegyek kifizetéséhez elektronikus formátumú, annak formájához igazodó adóbizonylatot állítanak ki, a hatályos adójogszabályok előírásai szerint.

5. A Reea nem vállal felelősséget a vásárlóknál felmerülő egyéb többletköltségekért, például, de nem kizárólagosan, az Ügyfél kártyáját kibocsátó bank által alkalmazott valutaváltási díjakért, vagy olyan helyzetekért, amikor a kártya kibocsátó pénzneme nem RON.

4. Az online rendelés törlése

1. Az alábbi helyzetekben Reea törölheti megrendelését. Ezekben az esetekben az egyik szolgáltatónk felveszi Önnel a kapcsolatot:

a) a tranzakciót a vásárló kártyáját kibocsátó bank nem fogadja el;

b) a tranzakció fizetésfeldolgozó általi érvénytelenítése;

c) a vevő által a megrendelés teljesítéséhez megadott adatok hiányosak és/vagy hibásak;

d) műszaki hibák megjelenése, amelyek befolyásolták a weboldalon található termékek jellemzőit (pl.: olyan helyzetek, amikor a weboldalon egy jegy ára irreálisan alacsony, összehasonlítva más, hasonló tulajdonságú jegyekkel, valamint olyan helyzetek, amikor a jegyek bizonyos hibás jellemzői voltak megjelenítve).

e) a megrendelt termék hiánya készletünkből.

2. A lemondott rendelések kifizetésének visszafizetése a vevő által használt fizetési móddal történik, kivéve, ha a vevő más fizetési módot jelölt meg.

5. Visszatérítési szabályzat, elállási jog

A fogyasztói jogokról szóló OUG 34/2014. sz. kormányrendelet alapján a fogyasztó a megkötött szerződéstől a szerződéskötéstől számított 14 napon belül elállhat. A szerződéskötéskor meghatározott időponttal rendelkező rendezvényre történő online jegyvásárlás esetén azonban a törvény kivételt tesz a fogyasztókat általában megillető elállási jog alól, így ilyen (szórakoztatás) tevékenységre szóló jegyek vásárlása mentesül az elállási jog alkalmazása alól. (art. 16 lit. l, OUG 34/2014.) Ezért a jegy online fizetését követően már nincs joga visszakapni a pénzt.

6. A rendezvény elhalasztása vagy lemondása. A jegy értékének visszaadása

Az interneten kifizetett jegy értékét az alábbi esetekben visszaküldjük:

a) Olyan rendezvény esetén (i) amelynek időpontját elhalasztották, vagy (ii) amelynek helyszíne megváltozott. Ebben az esetben választhat (i) a rendezvényen való részvétel mellett az új feltételek mellett, vagy (i) kérheti tőlünk e-mailben az office@republicproduction.ro címen, hogy visszautaljuk a jegy árát (vagy arra a számlára, amelyről azt kifizették, vagy egy másik számlára). A pénzt az e-mailben történő kéréstől számított legfeljebb 14 munkanapon belül visszaküldjük.

b) Lemondott rendezvény esetén. Kérheti tőlünk e-mailben az office@republicproduction.ro címen, hogy a jegyértéket visszatérítsük arra a számlára, amelyről fizették, vagy másik bankszámlára. A pénzt az e-mailben történő kéréstől számított legfeljebb 14 munkanapon belül visszaküldjük.

1. verzió – 2023. május 15-től hatályos